_

_HET NIEUWS UIT WEST-VLAANDEREN
__•InWest - voorpagina
__•De Kustbode
__•De Brugse Bode
__•De IJzer
__•De Roeselaarse Bode

__•De Kortrijkse Bode

_

_HET NIEUWS UIT ALLE

___VLAAMSE PROVINCIES
__•West-Vlaanderen
__•Oost-Vlaanderen
__•Antwerpen
__•Vlaams Brabant & Brussel
__•Limburg

_

_HET NIEUWS UIT VLAANDEREN
__•7 op 7

_

Al het nieuws uit West-Vlaanderen
Uitgever, realisatie, redactie: 7op7 vzw,
Vereniging naar Belgisch recht met zetel: Catryssevoetweg 4, 8470 Gistel

info@inwest.be

AL HET NIEUWS UIT
WEST-VLAANDEREN

Laat het vlug een nare herinnering zijn

De maatregelen die moeten leiden tot het indammen en uiteindelijk alleen nog maar de herinnering aan het coronavirus, leggen ons leven bijna helemaal lam. De evenementen werden afgeschaft; er blijven amper handelszaken open; de gemeenteraden, werken en beslissingen werden uitgesteld; er vinden weinig calamiteiten plaats en criminelen lijken plots ook economisch werkloos. Wij proberen zo vlot als kan toch de nodige regionale berichten te verzorgen, al is dat nieuws veel schaarser. We doen ook niks, gaan het huis niet uit en kunnen nergens heen. Vermits de Vlaamse media op televisie en internet aanhoudend nieuws over het virus COVID-19 updaten, proberen wij ons daarin te beperken tot echt in het oog springende regionale berichten. U zal merken dat ook de advertenties veel langer dan gewoonlijk blijven staan. Dat heeft te zien met de verplichte sluiting van veel van onze adverteerders. We hadden al beslist om alle publiciteitscontracten met 3 maanden te verlengen opdat iedereen na de huidige crisis even de tijd heeft om de draad weer op te nemen. We danken u, lezers, voor uw begrip soms eens wat ouder en ook soms minder nieuws aan te treffen. Ook wij vragen alleen maar dit: help nu elkaar en laten we ons samen voorbereiden op een discrete terugkeer naar ons vertrouwde leven, langzaamaan en zo nodig - zoals wij - helemaal terug van nul. Samen komen we hier door!